بی شک کنترل هزینه‌های سربار یکی از راه‌های اساسی برای رسیدن به سود مطلوب است.

امروزه با توجه به وجود دنیای دیجیتال و بهره‌برداری مناسب از آن می‌توان بسیاری از هزینه‌ها که شامل سرمایه‌گذاری نیز می‌شود را کنترل و در جهت بهبود آن گام برداشت.

هزینه‌های واسطه‌ها، انبارداری و عدم نفع ناشی از حبس سرمایه در مدت زمانی طولانی از جمله مبالغ سربار و زائدی هستند که به راحتی می‌توان آنها را کاهش داد یا حذف نمود.ثبت نام تامین کنندگان کالا و خدمات         ثبت نام متقاضیان کالا و خدمات 

سوپر مارکت  الکترونیکی ( اینترنتی ) هتل‌مِیت